Month: November 2020

  • Glede

    Glede <3

    Vi ønsker med denne månedens nyhetsbrev å informere kort om hva vi jobber med i Estland og Latvia. I Peeteli hadde vi noen spennende dager da en av de voksne som er i nettverket ble smittet av covid 19. De beskriver det som om alt stoppet opp for både liten og stor. Hvor mange var…