Month: August 2017

  • Spennende sommer

    Spennende sommer

    Jeg liker et aktivt liv der det er fart og gjerne litt spenning. Denne sommeren har vært det i så måte. To leirer har jeg fått være med på. Tilsammen 49 barn. Når vi er sammen tett på i ti dager kommer også historiene. Betroelser om vannskjødsel, vold og missbruk. Tomme kjøleskap og rusavhengige voksne…

  • Se og bli sett!

    Se og bli sett!

    Jeg var på besøk til en familie på landsbygda i Latvia her om dagen. Hva ser jeg? Fattigdommen griner mot oss da vi går ut av bilen, på det falleferdige husets trapp sitter en død syk katt, og innover i det kalde murhuset ser vi forfallet. Vi blir tilbudt kaffe, men omgivelsene disse fire barna…