Month: May 2014

  • Tanker på en frihetsdag!

    Tanker på en frihetsdag!

    Her sitter jeg på selveste 17.mai og skriver noen betraktninger om å være fri. Vi er fri fra krig, vi bor i ett fritt land og det er så stort at vi som har vokst opp etter krigen kan ikke fatte hva det egentlig vil si. Vi som har helse er fri til å gå…