Hva gjør vi?

NOGE ønsker og bedre hverdagen for barn først og fremst. Ofte må vi hjelpe mor og andre familiemedlemmer også. Primært samler vi inn midler slik at Peeteli sosialsenter kan gi hjelpen direkte til barnet. Vi har på senteret barnehjem, dagsenter og krisesenter. På dagsenteret får barna mat, leksehjelp oppmerksomhet og omsorg. På krisesenteret får barn og unge bo til deres hjemmesituasjon er bedre.

NOGE inviterer barn til Norge på sommer eller juleferier hos familier. Vi er bindeleddet mellom sosialsenteret og Norge, Vi ønsker å gjøre verden til et bedre sted å bo for de vi ser sliter.