*På bildet er presten sammen med kona

Skolene har åpnet i Estland og i Latvia. Barna har funnet sine plasser i klasserommet. De barna vi har i vårt nettverk har fått hjelp til skolemateriell. Mange foreldre sliter med å kjøpe alt det barna trenger på skolen. Det er ikke et system slik vi har i Norge der skolene gir elevene nødvendig utstyr. I Skien, her jeg bor, får elevene til og med skolesekk når de starter i første klasse. Glad for alle de familiene som kan få støtte til sine barn gjennom våre sentre både i Peeteli i Tallinn, på TabitaSenteret i Ogre i Latvia og i Saarde på landsbygda i Estland.

Saarde et en liten landsby sør i Estland. Jeg har vært involvert i barnearbeid der de siste 8 årene. Med enkle midler og privat sponsing har det vært barnearrangement en gang i måneden. De som er ledere på plassen er presteparet i en stor gammel steinkirke. Hun er til daglig lærer for vanskeligstilte barn på en skole en times kjøring unna. Han er prest på stedet. Prestene får bare lønn i de tilfellene kollekten i kirken har overskudd. Slik har ikke vært tilfelle her. De får bo gratis mot at han gjør prestetjenester i bygda. Presten er også engasjert i å hjelpe de fattige familiene der omkring. På årsmøte i NOGE i år besluttet vi å støtte denne landsbyen til barneaktiviteter og aktivitetskvelder og det har vært godt mottatt av barn og unge, samt deres foreldre. I sommer var det kun aktiviteter for barn utfra den store kirken. Mine kontakter i Norge har gjennom tre år fått restaurert et rom som nå brukes til kjøkken, her får barna bli med på matlaging fra bunnen av. Nå er de i full gang med å sette i stand to rom som de ønsker å bruke til barneaktiviteter. Vi sendte i forrige måned en trailer full av hjelp til denne landsbyen. Familier fikk møbler, klær og utstyr de ikke ellers ville hatt økonomi til å skaffe seg. Det er stor arbeidsledighet her. Det er med glede jeg skriver dette til dere. Jeg er så glad for nye givere og sponsorer som gjør det mulig å hjelpe flere barn enn det vi tidligere kunne.

Vi kan ikke gjøre store ting. Bare små ting med stor kjærlighet!

Glad og takknemlig hilsen fra Solveig Bergsland
Email: solveigbergslans1957@gmail.com – Tlf: 90184791

Kirken i Saarde
Aktiviteter på kjøkkenent
Hjemmebesøk med matutdeling