Barn som spiser én gang om dagen eller kanskje nesten ikke i det hele tatt på flere dager, som tilbringer mesteparten av døgnet på gata, fordi det er bedre enn å være hjemme.

Barn som blir utstøtt på skolen fordi klærne de har på seg, er slitte og skitne; barn som blir misbrukt eller overlatt til seg selv. Foreldre som ikke har evnen til, eller har mistet viljen til å elske og ta vare på barna sine, fordi de har blitt rusavhengige eller psykisk syke.

https://spark.adobe.com/page/LR1rIWvkPfumi/